Objectifs SMART


Làm thế nào để xác định mục tiêu (objectifs) ? 
Và thế nào là một mục tiêu hoàn hảo ?

Áp dụng vào quản lý dự án, đề tài mà macviet đang thực hành, xác định mục tiêu cho thật tốt là điều không thể bỏ qua. Và kỹ năng này có thể áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

Trong quản lý dự án, người phụ trách dự án phải biết xác định những mục tiêu cần đạt được. Điều này không đơn giản như chúng ta thường nghĩ, vì chất lượng và sự thành công của dự án phụ thuộc rất nhiều vào “chất lượng” của những mục tiêu đã được đặt ra.

Nếu chúng ta dùng hình ảnh của người bắn cung, thì những mục tiêu hoàn hảo sẽ nhắm vào tâm điểm và đó là những mục tiêu được xác định một các chính xác, rõ ràng và không rườm rà. Ngược lại, những mục tiêu thiếu tính chính xác sẽ chỉ chạm được những vòng ngoài của tâm điểm.

Vậy cần những yếu tố nào để xác định một mục tiêu ?

Ở đây, Macviet xin giới thiệu phương pháp “những mục tiêu thông minh” (Objectifs SMART) của Peter Drucker, (La Pratique du Management, 1954).

Một mục tiêu hoàn hảo sẽ hội tụ đủ 5 yếu tố sau :

-Rõ ràng (Specifique)

-Đo được (Mesurable)

-Chấp nhận được (Acceptable) hay Đạt tới được (Atteignable)

-Khả thi (Réaliste)

-Thời điểm (Tempotel)

Một vài ví dụ của những mục tiêu chưa “SMART” và cách sửa chữa :

  • “Chúng ta cần cải thiện chất lượng” – đây là một mục tiêu không SMART.

Bởi vì, mục tiêu này chưa chỉ rõ (specifique) chất lượng của cái gì; thước đo (mesurable) của nó ra sao; và thời điểm (temporel) đặt ra để hoàn thành mục tiêu ?

Có thể sửa lại như sau : “Trong hai tháng, những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kiểm định sẽ phải giảm ít nhất là 5%”.

  • “Con phải thi đỗ đại học” – đây chưa phải là một mục tiêu SMART.

Bởi vì, tính khả thi của mục tiêu này phụ thuộc và nhiều yếu tố và có thể nó sẽ không được người thực hiện (con bạn) chấp nhận  ;).

Có thể sửa lại như sau : “Từ giờ đến khi thi, con sẽ phải đi học thêm những môn dưới trung bình để đủ điểm vào trường đại học X”.

  • “Chúng ta phải tăng lợi nhuận của công ty” – đây là một mục tiêu mà ta thường hay nghe mà không SMART chút nào.

Có thể diễn đạt lại như sau : “Năm 2011, chúng ta sẽ đầu tư vào trang thiết bị sản xuất các sản phẩm mới nhằm tăng doanh thu của công ty thêm ít nhất là 25%”.

  • “Phải đọc sách” – đây cũng không phải là một mục tiêu SMART.

Có thể sửa lại như sau : “Mỗi tháng mình phải đọc hết một cuốn sách”.

  • “Phải chăm chỉ viết blog” – mục tiêu hoàn toàn đúng đắn, nhưng chưa SMART  😉

Câu trả lời đúng : “Mỗi tuần, viết một topic và post lên macviet.wordpress.com” ^^

Và cuối cùng, xin các bạn hãy nhớ :

Những người không có mục tiêu làm việc cho những ai có nó !


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s