[Sóng lòng] Ngóng Chiều Tà


Cùng bạn đọc ngẩng đầu, nhìn xa và tìm một góc khuất trong thơ :

Ngóng chiều tà

Nhìn xa những ô cửa
Mái ngói nâu còn lồng lộng nét quê,
Ai kêu nắng gắt trên đê ?
Để hè đem đến sầu thê bên thềm,
Ai kêu tiếng dế đầm trên ?
Chõng đêm kẽo kẹt u buồn thân ai…
Và như mầu nắng có phai
Thì xin giữ lại chỉ vài hoàng hôn.

Sự chờ đợi bao giờ cũng nặng nề và luôn quá chậm. Thế nhưng, có một sự chờ đợi mà không muốn thời gian qua mau quá,…kẻo xuân qua hết.

Và chỉ còn biết đôi lúc, níu kéo một vài điều còn sót lại. Như một buổi chiều !

Rennes, 01.03.2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s