[Sóng lòng] Níu Kéo


Những rải đường sáng tối vẫn đi qua
Đang ngả mầu theo thời gian lặng lẽ
Như bao tiếng lòng tôi đang run rẩy
Đang ngừng vang giữa xuân về quạnh quẽ

Hiện thực là chia ly,
Tôi ghép đời vào đấy

Vá trái tim bằng mũi chỉ một mình
Tôi buộc lại vài ba điều giản dị
Khâu những mảnh vui buồn thêm lẫn lộn

Tôi tô mầu bức vẽ tuổi thanh xuân,
Hơn một nửa là những đường đen trắng
Một bức tranh, một mảng mầu tối nhạt
Chỉ để lại vài nét tình nham nhở

Tôi kéo lại chiếc kim giờ thật chậm
Quay thời gian về lại với không gian
Về chỉnh lại kim giờ tôi vội quá
Kéo lại đây, kim phút chỉ chia phôi…

Hai nét gạch, một dấu chấm xuống dòng
Tôi khép vội quãng đường xưa trống trải
Áp má mình vào những nốt nhạc yêu,
Tôi hạnh phúc kéo đời sang trang mới.

T.K.T, Rennes, 18.05.07 – 08.08.07.
(trích Tuyển tập “Sóng lòng”)

Viết cho những trang sách chưa đọc hết mà đã phải sang trang. 
Viết cho một vài điều đã cũ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s