Savoir Aimer (Biết Yêu)


Biết yêu – để cho đi mà không mong nhận lại,
Biết mỉm cười, với cả những bóng dáng thoáng qua
Biết đợi : ngay cả điều bất chợt
Biết tin. để sự thật là tấm gương phản chiếu
Và biết đau, với niềm mong chờ chết. …

SavoirAimer

Một chủ đề không mới, nhưng viết lại ra đây để mỗi khi “không biết phải làm gì” . Cũng giống như bài hát này, không phải là mới, cũng như tình yêu, vẫn cũ mà cứ như ngỡ ngàng nhận ra : mình biết yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s